پسته داریس
خانه / پسته اکبری اب خندان

پسته اکبری اب خندان

پسته اکبری اب خندان به دلیل اینکه قیمت به مراتب پایین تری به نسبت پسته اکبری طبیعی خندان دارد، برای تولید آجیل های ارزان و همچنین صادرات به کشور های که فقط قیمت برایشان اهمیت دارد، بسیار مناسب می باشد.

پسته اکبری اب خندان قیمت تولیدی

پسته اکبری اب خندان قیمت تولیدی

پسته اکبری اب خندان چون یک روند تولیدی دارد و از نمونه پسته دهان بسته هم بدست می آید و قیمت پسته دهانبسته به مراتب پایین تر از طبیعی خندان است، از نرخ پایین تری بهره می برد. پسته وقتی از درخت چیده و روند فرآوری آن آغاز می گردد، …

توضیحات بیشتر »